coaching en training voor 18-/18+ - Stoelen met Kansen

Stoelen met Kansen is voor jongeren van 16 t/m 23 jaar met psychiatrische of psychosociale problematiek. Een team van coaches ondersteunen joneren daar waar zij dat nodig hebben: thuis, op school, op werk of bij vrije tijdsbesteding. Sommige onderwerpen worden in groepsverband geoefend op een trainingslocatie. Met individuele training en coaching werken zij vanuit diverse modules aan het ontwikkelen en inzetten van vaardigheden op het gebied van (psychische) gezondheid, wonen, werk en sociale relaties. In dit programma werkt Leviaan samen met Parlan, het Triversum en Parnassia. Leviaan betrekt ook de familie en naasten erbij. 

professioneel & praktisch

Al onze trainer/coaches zijn geschoold binnen de psychiatrie. Samen met de gedragsdeskundige en trainer/coach stellen jongeren eigen doelen op binnen bepaalde levensgebieden en wordt gekeken naar passende modules om deze doelen te behalen. We bieden modules aan gericht op de psychische gezondheid, zoals het omgaan met emoties, stress of angst. Ook zijn er modules op het gebied van gezondheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie, zoals een kooktraining of een training in praktische huishoudelijke vaardigheden. De jongeren gaan vervolgens met hun coach praktisch aan de slag.

 

sitemapdisclaimercolofonsupportprivacy- en cookieverklaring