persoonsgebonden budget

Ook met een persoonsgebonden budget kunt u de zorg en ondersteuning van Leviaan afnemen, met uitzondering van beschermd wonen in een groepswoning. Wij bieden ondersteuning op de plek en wijze die past bij uw wensen en behoeften, zoals ambulante begeleiding in de eigen of ouderlijke woning.

Voorbeelden van individuele begeleiding:

Groepsbegeleiding, zoals:

Logeeropvang/kortdurend verblijf

Logeeropvang, ook wel kortdurend verblijf, is bedoeld om naasten te ondersteunen. Ook vakantieopvang kan hieronder vallen. Niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat staat centraal: ouders moeten in staat blijven hun rol als verzorgers en opvoeders te vervullen, partners of andere huisgenoten moeten erop vertrouwen dat zij – als het nodig is – tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en voor hun naasten. Het gaat om het tijdelijk overnemen van de totale zorg, waardoor naasten tijdelijk ontlast zijn van hun taak, de zogenoemde respijtzorg zoals weekendopvang.

Benodigde formulieren

 

 

sitemapdisclaimercolofonsupportprivacy- en cookieverklaring