persoonsgebonden budget

Ook met een persoonsgebonden budget kunt u de zorg en ondersteuning van Leviaan afnemen, met uitzondering van beschermd wonen in een groepswoning. Wij bieden die ondersteuning in de setting en op de wijze die past bij uw wensen en behoeften, zoals ambulante begeleiding in de eigen of ouderlijke woning of logeeropvang/kortdurend verblijf.

Voorbeelden van individuele begeleiding:

Groepsbegeleiding, zoals:

Logeeropvang/kortdurend verblijf

Logeeropvang, ook wel kortdurend verblijf, is bedoeld om naasten te ondersteunen. Ook vakantieopvang kan hieronder vallen.

Niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat staat daarbij centraal: ouders moeten in staat blijven hun rol als verzorgers en opvoeders te vervullen, partners of andere huisgenoten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij – als het nodig is – tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en voor hun naasten. Het kan gaan om het tijdelijk overnemen van de totale zorg waardoor naasten tijdelijk ontlast worden van hun taak, de zogenoemde respijtzorg zoals weekendopvang.

Benodigde formulieren

 

 

sitemapdisclaimercolofonsupportprivacy- en cookieverklaring