Vier vormen van dagbesteding

Afhankelijk van de herstelfase en eigen mogelijkheden, doen onze cliënten zinvolle activiteiten ter vervanging van of als opstap naar school en/of werk. Leviaan bied diverse mogelijkheden in groepsverband en in de vorm van individuele plaatsing, zoals inloop en ontmoeting, belevingsgerichte dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding. Het vindt het plaats in een omgeving waar alleen mensen met een beperking werken of in een omgeving waar mensen met en zonder aandoening of beperking actief zijn. Het volledige aanbod op het gebied van dagbesteding staat op durfteparticiperen.nl.

Arbeidsmatig

Arbeidsmatige dagbesteding is het met een welomschreven doel leveren van een geringe arbeidsprestatie onder begeleiding. Mogelijk als opstap naar (betaald) werk. Het is een investering in eigen kracht, competenties en werknemersvaardigheden, vanuit een veilige, gestructureerde omgeving die dicht tegen een werkelijke werkomgeving aanzit. We spreken van arbeidsmatige dagbesteding als iemand met zijn activiteiten maatschappelijke waarde creëert, zonder dat er sprake is van loonvormende arbeid.

Ontwikkelingsgericht

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding vindt plaats in groepsverband, in de directe woonomgeving of op een specifieke locatie. Het zijn laagdrempelige, structurele en welomschreven activiteiten om mensen die ernstig beperkt zijn als gevolg van een (psychische) aandoening, te ondersteunen in hun energie, sociale vaardigheden en concentratie- en denkvermogen. 

Inloop

Inloop is de eerste stap om mensen te laten re-integreren in de maatschappij en een mogelijke opstap naar andere dagbestedingsvormen. Het is bedoeld om mensen met een langdurige psychische achtergrond en daarmee samenhangende beperkingen zoals eenzaamheid uit hun isolement te halen. De aangeboden recreatieve, sportieve, creatieve en sociaal-culturele activiteiten sluiten aan op iemands belevingswereld en mogelijkheden.

Trainingen en cursussen

Trainingen en cursussen worden op onderwerp en doelmatig in groepsverband ingezet ter vervanging, aanvullend en/of ter voorbereiding op het reguliere openbare opleiding/scholingsaanbod. Deze trainingen en cursussen worden gegeven of ondersteund door (GGZ) ervaringsdeskundigen en richten zich op alle levensgebieden. Persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van werk/maatschappelijk herstel en/of arbeidsmatige/ontwikkelingsgerichte dagbesteding staan centraal. Voorbeelden zijn de sociale vaardigheden training, roken de baas en herstellen doe jezelf.

 

SitemapDisclaimerColofonSupportPrivacy- en cookieverklaring