Bewust bekwame participatiemedewerkers

Alle onze participatie medewerkers zijn de afgelopen maanden geschoold in de krachtenaanpak, een werkwijze die is afgeleid van de herstelgedachte. Trainer Leonie: ‘Iedereen weet nu hoe je bij deelnemers uitgaat van mogelijkheden en zoekt naar wegen om dingen voor elkaar te krijgen. Door te reflecteren zijn zij meer ‘bewust bekwaam’ zijn en weten welke instrumenten zij kunnen inzetten.’

De krachten-aanpak is afgeleid van de herstelgedachte. Het gaat ervan uit dat iemand zijn eigen leven zelf het beste kent en verantwoordelijk is voor zijn eigen toekomst. Samen met de cliënt en betrokkenen kijken we naar de huidige situatie. Waar loopt hij tegenaan? Wat vindt hij lastig? Wat gaat er wel goed? Ook kijken we naar zijn gewenste leven, op alle facetten. Wij geven mensen het vertrouwen om zélf opties te zoeken en keuzes te maken richting dat gewenste leven en vertalen samen de stappen naar plannen en acties. We gaan uit van wat iemand kan, wat iemand kan leren en kijken naar de mogelijkheden van de omgeving. Met haalbare stapjes ontwikkelen onze cliënten zo vaardigheden en vergroten hun veerkracht. Met kennis, kunde en een overstijgende blik coachen wij hen waar mogelijk en ondersteunen waar dat nodig is. Uiteindelijk gericht op een verbeterde kwaliteit van leven. Want iedereen heeft recht om op een zinvolle wijze aan het leven deel te nemen.

Een van de vier groepen na afloop van de training

Een van de vier groepen na afloop van de training

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring