Coachen op uitstroom

Ruim 12 jaar geleden startte Leviaan in Zwaag met een trainingscentrum voor jongeren met een stoornis in het autismespectrum. ‘Het coachen en begeleiden van jongvolwassenen vraagt iets anders dan bij mensen bij wie deze fase achter hen ligt. Het is intensiever en meer gericht op ontwikkeling, minder op stabilisatie’, vertelt Mary Kok, manager van de beide trainingscentra.

‘Het trainingscentrum biedt een veilige en gestructureerde omgeving, met dagelijks gezamenlijke momenten om bij aan te sluiten en waar trainen en ontwikkelen centraal staat. Overdag gaan jongeren naar school of werk en daarbuiten is aandacht voor bewegen en gezond leven. Jongeren leren van elkaar en ontwikkelen sociale vaardigheden. Als snel zagen we dat meer jongeren met een psychische kwetsbaarheid hier baat bij hebben.’

Stagnatie
‘Terugkijkend hadden we de uitstroom toen minder goed georganiseerd. Jongeren bleven langer dan wenselijk of nodig was. De uitstroom stagneerde, waardoor de doelstelling van maximaal twee jaar niet altijd kon worden gehaald. We focussen nu vanaf de start van het individuele traject op de volgende stap. We bevorderen hiermee dat het verblijf tijdelijk is en stimuleren de jongeren na te denken over hun toekomstwensen. Dit geeft meer richting aan het traject en zorgt dat ze tijdig de nodige dingen leren en stappen zetten.

Gezamenlijk proces
‘Inmiddels zien we uitstroom als een proces waar de jongeren en coaches bij betrokken zijn, zorgbemiddelaars, gemeenten, het netwerk van de jongeren, naastbetrokkenen en samenwerkingsorganisaties zoals woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Die samenwerking zorgde ervoor dat alle veertien jongeren die twee jaar geleden bij het nieuwe trainingscentrum in Zaandam aan een coachingstraject begonnen, inmiddels zijn uitgestroomd. Een aantal jongeren krijgt nu ondersteuning vanuit het ambulante coaching- en trainingsprogramma Stoelen met Kansen.’

Ambulante oplossing
‘Stoelen met Kansen (SMK) kwam als ambulante oplossing voor jongvolwassenen die de thuissituatie de nodige coaching konden gebruiken. Als overbrugging naar een trainingscentrum of om een plaatsing te voorkomen. In dit programma werkt Leviaan samen met Parlan, Triversum en de Opvoedpoli. Een team van coaches vanuit de samenwerkende organisaties ondersteunt jongeren daar waar zij dat nodig hebben: thuis, op school, op werk of bij vrije tijdsbesteding. Zij kijken naar het gehele systeem en betrekken ook de naastbetrokkenen erbij. De samenwerking draagt bij aan het dichten van de kloof tussen 18- en 18+ en zorgt dat jongeren die uit de boot dreigen te vallen tijdig en op maat coaching en begeleiding krijgen. De ervaring leert dat jongeren mede door de inzet van SMK de stap naar meer zelfstandigheid durfden te nemen en plaatsing in een trainingscentrum werd voorkomen.’

Behapbaar
‘Het zou mooi zijn als we grote en kleine hulpvragen van jongvolwassenen in de toekomst meer kunnen coachen vanuit de thuissituatie. En dat we daarvoor een betere aansluiting hebben in de keten, met jeugdzorgorganisaties en scholen, gericht op een goede doorstroom vanuit jeugdzorg naar volwassenen GGZ. We doen een groter beroep op eigen motivatie, organisatie en zelfstandigheid. Die stap moet behapbaar zijn’

Over de Uitstroompilot:
Aan de pilot doen woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Zaanstad mee.
De pilot loopt sinds de zomer van 2020.
Het doel is uitstroom bevorderen van mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen of jeugdzorg.
Sinds de start zijn 37 mensen geplaatst.
De gemiddelde wachttijd tussen de aanvraag en de plaatsing is 56 dagen.

Klik hier om meer verhalen te lezen over 35 jaar Leviaan.

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring