G'oud bekrachtigt samenwerking voor ouderen in Zaanstreek-Waterland

 

Leviaan is aangesloten bij samenwerkingsprogramma G’oud vanuit de ambitie om ouderen in regio Zaanstreek-Waterland een goed leven te bieden. Om het belang van deze samenwerking kracht bij te zetten, tekende onze waarnemend bestuurder Maaike Zweep samen met de 21 andere organisaties op 12 juli een intentieovereenkomst. 

Uitdaging
Vergrijzing vormt in regio Zaanstreek-Waterland een forse uitdaging. Het aantal alleenstaande ouderen neemt sterk toe, het aantal beschikbare woningen staat onder druk, de zorgkosten stijgen, er is personeelsschaarste in de zorg en het aantal mantelzorgers neemt af. 

Regionale samenwerking
De samenwerkingspartners binnen G’oud richten zich op vier aandachtsgebieden: 

1.       hoe blijven we met elkaar passende zorg leveren; 

2.       wat kunnen oudere inwoners zelf en hoe ondersteunen we hen daarbij; 

3.       hoe versterken we met elkaar het netwerk rondom de oudere inwoner; 

4.      hoe zorgen we voor een goede woonsituatie, ook als daar zorg geleverd moet worden. 

Om hier concrete invulling aan te geven, kijken we onder andere naar de inzet van technologie, oplossingen in de wijk voor acute zorg en begeleiding, het ontlasten van mantelzorgers en brengen we de woonzorgbehoefte in alle gemeenten in kaart. 

Samen sterk
Waarnemend bestuurder Maaike Zweep: ‘Ook onze doelgroep wordt ouder. Voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid zijn de zorgen rondom eenzaamheid, zelfredzaamheid, gezondheid en (gebrek aan) mantelzorg groot. Om de zorg beschikbaar te houden, moeten we samenwerken. Dat past bij Leviaan en sluit ook aan bij de landelijke lijn zoals in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staat. Ik ben blij dat Leviaan nu met 21 bondgenoten beter en sneller de uitdagingen rondom vergrijzing in deze regio het hoofd kan bieden.’ 

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring