Handen ineen voor kwetsbare huurder

Gemeente Zaanstad, zorgaanbieders en woningcorporaties ondertekenden vorige week hun 10 werkafspraken om uitstroom naar zelfstandig wonen goed te regelen. Het Leger des Heils, Parnassia, Odion en Leviaan geven niet alleen zorginhoudelijk invulling aan deze werkafspraken, maar denken ook mee over goede huisvesting voor mensen met een zorgvraag, bijvoorbeeld door nieuwe woon(zorg)vormen.
De Zaanse werkafspraken Thuis in de wijk vormen een belangrijke basis om deze kwetsbare groep huurders nu en in de toekomst passend te ondersteunen zodat zij naar vermogen mee kunnen draaien in de Zaanse samenleving. Het gaat over het zorgen voor een match van de juiste persoon, in de juiste woning in de juiste omgeving; een omgeving die krachtig genoeg is om kwetsbare huurders op te vangen en een omgeving die past bij de huurder.

Tien werkafspraken in het kort:

1. Afgestemd aanbod wonen en zorg
2. Zorgbegeleiding op maat
3. Passend wonen met intermediaire verhuur
4. Wonen en goed nabuurschap
5. Vroegsignalering en preventie
6. Voorkomen van overlast
7. Ondersteuning bij financieel beheer
8. Omklappen naar ‘contract op eigen naam’
9. Waakvlamafspraak, vinger aan de pols
10. Respect voor privacy cliënt

 

                                                                                                         Handtekening van bestuurder Han Jetten

 

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring