Leviaan benoemt nieuwe directeur

Maaike Zweep treedt per 1 oktober aan als directeur bij Leviaan. Zij vormt dan samen met bestuurder Han Jetten de directie. Met deze versterking van het managementteam geeft Leviaan de uitgezette koers verder vorm. Han Jetten: ‘Maaikes expertise in de langdurige zorg is waardevol bij het realiseren van onze doelstellingen: de regie bij de cliënt en het bieden van maatwerk, ook als de zorgzwaarte toeneemt.’

Thuis herstellen

De tijd dat beschermd wonen uitsluitend uit een woonvorm in de wijk bestond, is voorbij. Steeds vaker blijven mensen met psychische of psychosociale kwetsbaarheden in hun eigen huis wonen en komen de hulpverleners bij hen thuis. Deze werkwijze vraagt een grote inzet van onze medewerkers en een nauwe samenwerking met andere organisaties. De ervaring en inzet van Maaike zijn hierbij essentieel.

‘Ieder mens telt’

Maaike is momenteel Directeur zorg bij ouderenzorginstelling Wilgaerden in Hoorn. Zij zegt over haar drijfveren: ‘Ik lever graag een bijdrage aan mensen die niet als vanzelfsprekend in de samenleving opgenomen worden. Iedereen verdient het om veilig te wonen, te werken en een sociaal leven te hebben, want ieder mens doet er toe. Wij vormen met elkaar de samenleving, dus helpen elkaar als dat nodig is. Samenwerking met gemeenten, wooncorporaties en zorgorganisaties kan tot mooie dingen leiden. Daar heb ik de afgelopen jaren binnen Wilgaerden veel in bereikt en dat zet ik bij Leviaan graag voort.’

sitemapdisclaimercolofonsupportprivacy- en cookieverklaring