Leviaan bestuurder Han Jetten maakt overstap naar woningcorporatie

Na 7,5 jaar heeft Leviaan bestuurder Han Jetten besloten de overstap te maken naar woningcorporatie Bazalt Wonen. Nadat hij eerder werkte in de gehandicaptenzorg, de welzijnsorganisatie in Almere en op het grensvlak tussen sociaal domein en GGZ bij Leviaan, is dit voor hem een logische stap in zijn loopbaan. Hij blijft bijdragen aan het mensen zoveel mogelijk in staat stellen hun eigen keuzes te maken, vanuit een stevige basis en in prettige interactie met de omgeving. Vanuit een andere rol, met andere middelen en in een andere regio, maar vanuit dezelfde missie en betrokkenheid.

Han Jetten startte in januari 2016 als bestuurder van Leviaan en vormde vanaf eind 2018 samen met Maaike Zweep een duo directie. Onder zijn leiding ontwikkelde Leviaan zich naar een organisatie die vanuit een maatschappelijke visie op zorg samen met netwerkpartners werkt aan herstelgerichte zorg, waarin de cliënt met zijn naasten centraal staat. Met het gedachtegoed achter ‘wooncirkels’ loopt Leviaan voorop in de landelijke ontwikkeling naar passende, wijkgerichte ondersteuning. Daar zijn we nog zeker niet mee klaar, maar de inhoudelijke basis en de netwerkrelaties liggen er. De naamswijziging van Regionale Instelling Beschermd Wonen naar Leviaan accentueert de verandering die de organisatie onder leiding van Han doormaakte.

Han laat een organisatie achter die afgelopen jaren mooie stappen gezet heeft binnen het veranderende zorglandschap en die zich met een herijking van het strategisch plan `Leviaan ziet je’ voorbereidt op een volgende fase. Kortom, wij spreken als Raad van Toezicht graag onze waardering uit voor de bijdrage van Han aan waar Leviaan nu voor staat: actieve partner in het realiseren van herstelgerichte zorg. Wij beseffen dat de toenemende diversiteit in cliëntvragen en de vraagstukken op de arbeids- en woningmarkt de komende periode serieuze aandacht van het nieuwe bestuur vragen. Net als onze innovaties rondom de wooncirkels en de verdere ontwikkeling van ervaringskenniscentrum Pleq.

Per 1 juli vult de huidige directeur Maaike Zweep de bestuurlijke leiding in vanuit een waarnemende rol. Samen met alle belanghebbenden stellen we het profiel op van de nieuwe bestuurder en starten we het wervingsproces om zo spoedig mogelijk tot benoeming van een nieuwe bestuurder voor Leviaan te komen.

Namens de Raad van Toezicht
Richard Janssen, Voorzitter

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring