Leviaan neemt deel aan de Burgerraad, als partner van de G1000 Zaanstreek-Waterland

In Zaanstreek Waterland kun je binnenkort meepraten in de G1000 Burgerraad. Hierin komen maximaal 500 vertegenwoordigers vanuit de gehele gemeenschap. De grootste groep bestaat uit burgers. Per gemeente worden zij uitgenodigd om deel te nemen door middel van loting. Zo heeft iedereen kans en ontstaat er een diverse groep deelnemers. De overige deelnemers zijn ambtenaren en politici, vertegenwoordigers van huurdersverenigingen en werkgevers/professionals vanuit de bouw en zorg- en welzijnsorganisaties. Ook Leviaan neemt deel aan de Burgerraad, als partner van de G1000 Zaanstreek-Waterland.

Waarom een Burgerraad?
De regio Zaanstreek-Waterland heeft de langste wachttijd van Nederland voor een sociale huurwoning. Prijzen van koopwoningen blijven stijgen. De vraag is hoe alle ruimte goed verdeeld kan worden. Een complex vraagstuk, waar geen kant en klaar antwoord op is. Daarom willen woningcorporaties en gemeenten in gesprek met de inwoners en andere belanghebbenden over de centrale vraag: Hoe ziet wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit? Het doel is om samen tot een visie te komen en tot concrete voorstellen.

Wat doet de Burgerraad?
Met elkaar gaan de deelnemers op zoek naar wat ze samen belangrijk vinden op het gebied van wonen. Daarvoor doorlopen ze een proces om tot een agenda te komen en ideeën te formuleren. De deelnemers werken in kleinere groepen de ideeën uit tot concrete voorstellen. In de Burgerraad stemmen de deelnemers over de voorstellen. Het voorstel dat met meerderheid van stemmen aangenomen wordt, maakt vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord Toekomst Wonen Zaanstreek-Waterland. Dit akkoord wordt overhandigd aan de Commissaris van de Koning, aan de burgemeesters van de zeven regiogemeenten en aan de partners van de G1000Wonen, met het verzoek om het akkoord uit te voeren. De deelnemers stellen een Monitor/Klankbordgroep aan die de uitvoering ervan gaat bewaken.

Bestuurder Han: ‘Wij vinden het belangrijk om als partner hierbij aan te sluiten. Want de toekomst van het wonen in Zaanstreek-Waterland is ook voor onze cliënten ontzettend belangrijk. Niet alleen moeten er voldoende betaalbare plekken zijn voor mensen om bij ons of zelfstandig te wonen, maar we willen ook graag een inclusieve wijk waarin onze cliënten meedoen en worden geaccepteerd. En dat start met een dialoog; niet over maar met hen praten. Met de uitkomsten beloven we als Leviaan serieus aan de slag te gaan. We zullen de adviezen overnemen of goed beargumenteren waarom dat we de aangedragen adviezen niet kunnen of willen uitvoeren. In een serieuze, gelijkwaardige dialoog mogen burgers en samenwerkingspartners dat van ons verwachten. Daaraan verbinden alle partijen bij het burgerberaad zich dan ook.

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring