Purmerend zet zich in voor ‘bemoeizorg’

Persoonlijk begeleider Diana Fontaine maakt zich hard voor de moeilijk te begeleiden doelgroep die valt onder de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, ook wel ‘bemoeizorg’ genoemd. Diana: ‘Het gaat daarbij om mensen die de weg naar hulp niet zelf weten te vinden, of deze hulp juist willen vermijden. Een hulpverlener probeert iemand over te halen om toch begeleiding te accepteren.’

Met wie werk je samen?

Diana: ‘Als lid van een bemoeizorgteam werk ik intensief samen met GGZ-organisaties, maatschappelijke opvang, woningbouwcorporaties, huisartsen, GGD en politie. Bemoeizorg is ook een taak voor gemeenten in het kader van de Wmo. Gemeente Purmerend vindt het dan ook belangrijk dat deze mensen goed begeleid worden. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de samenleving. In deze tijd van rapporten, vergaderingen, symposia en denktanks namen twee beleidsmakers van de gemeente Purmerend het initiatief om met gemeenteraadsleden eens een kijkje in de praktijk te nemen. Ze vroegen of ik wilde meedenken over de invulling van deze ‘wijksafari’. We gingen op zoek naar mensen die tussen wal en schip dreigden te belanden maar inmiddels (min of meer) een plek in de maatschappij hebben gevonden.’

En hoe was de wijksafari?

‘Het werd een prachtige avondwandeling door Purmerend met de raadsleden van alle omliggende gemeenten waarbij we welzijnswerkers, cliënten en locaties bezochten. We begonnen op een locatie van Algemeen Opvangcentrum Purmerend, aan de Zeevangstraat. De heerlijke soep die ‘onze’ Mireille had gemaakt, legde een goede bodem voor de rest van de avond. Bij de P3 luisterden we naar het trompetspel van een oud-client. De volgende halte was weer een opvanglocatie. Een oud-bewoonster vertelde dat zij zich na haar scheiding tijdelijk geen woning kon veroorloven; soms dwingen de omstandigheden je om in een opvangcentrum te wonen. Vervolgens vertelde een voormalig dakloze onder het afdak van de Rabobank over de periode dat hij daar veel te vinden was en dat hij nu gelukkig een plek in het opvangcentrum heeft. In het Gouw, ook een locatie van het opvangcentrum, liet een cliënt van mij zijn succesverhaal zien aan de hand van een indrukwekkend filmpje en audio-opname. De afsluiting was in Cultuurhuis Wherelant, waar cliënten en vrijwilligers vertelden wat creativiteit met hun leven doet en waarom dat zo belangrijk is.’  

Wat heeft het opgeleverd?

‘Ik ben heel blij dat deze doelgroep erkend wordt en dat er steeds meer passende oplossingen worden geboden. Ik krijg nu ook steeds meer aanmeldingen. De raadsleden uit de gehele regio, waarvan de gemeente Purmerend de centrumgemeente is, kregen dankzij deze avond meer kijk op de samenwerking en mogelijkheden. Het is zo goed ontvangen dat de beleidsmakers het nog een keer willen doen om nog meer bewustwording te creëren. Ook daarover mag ik weer meedenken. Die avond werden veel vooroordelen beslecht, een raadslid vroeg zelfs wat hij kan doen vanuit zijn functie.’

Hoe zie jij de toekomst?

‘Ik ben er trots op dat Leviaan deze doelgroep niet buitensluit. Veel andere organisaties zien die mensen als een te groot risico. Ze willen vaak wel hulp, maar verdwijnen snel onder de radar. Wij kunnen de juiste begeleiding bieden. Gelukkig komen er nu passende woningen zoals een Domus waar je vanuit rust en stabiliteit de ruimte krijgt voor behandeling of dagbesteding. Want uiteindelijk willen de meeste mensen helemaal niet zo leven.’

Diana Fontaine

SitemapDisclaimerColofonSupportPrivacy- en cookieverklaring