Regioplannen een feit!

In de tweede helft van 2023 hebben zorgpartijen en gemeentes in alle zorgkantoorregio’s een beeld gemaakt van de regio en van daaruit regioplannen opgesteld. De aanleiding hiervoor is het Integraal Zorgakkoord, waarin afspraken staan tussen de overheid en zorgpartijen met als doel om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Leviaan was betrokken bij de regio’s Zaanstreek Waterland en Noord Holland Noord. Bestuursadviseur Xanne: ‘Ook bij de uitvoering zijn we betrokken op onderwerpen zoals mentale gezondheid, beschikbare GGZ en ouder worden.’ 

Wat bevat het regioplan? 
Xanne: ‘Het regioplan is een uitwerking van het regiobeeld. Het regiobeeld biedt inzicht in de sterke punten van de gezondheid en zorg in de regio, maar ook in regionale de knelpunten en uitdagingen. Dit vormt de basis om gezamenlijk richting te geven aan de noodzakelijke acties. In het regioplan maken de regionale partijen afspraken om de opgaven aan te pakken. Denk hierbij aan onderwerpen zoals ouder worden, informele zorg en mantelzorg, arbeidsmarkt, mentale gezondheid, beschikbaarheid passende geestelijke gezondheidszorg en gezonde leefstijl en gezond en gelukkig opgroeien. Het betreft zowel nieuwe als bestaande initiatieven zoals G’oud.

Wat is de rol van Leviaan? 
‘We zij betrokken bij zowel het opstellen als het uitvoeren van de plannen. De plannen bestrijken een tijdsvlak van 3 jaar Afhankelijk van het onderwerp sluiten we vanuit Leviaan op bestuurlijk, tactisch of operationeel niveau aan. Een mooie ontwikkeling vanuit het Integraal Zorgakkoord voor ons is de samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein, want we bevinden ons als organisatie op het snijvlak van deze domeinen.’

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring