Wooncirkels inspiratiebron voor gemeentelijke woonvisie

Gisteren ontving Hugo de Jonge het magazine Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Daarin worden vanaf pagina 50 de wooncirkels van Leviaan als sterk praktijkvoorbeeld genoemd. Per 1 januari stellen alle gemeenten volgens de gewijzigde Woningwet een woonvisie op. Wij zijn trots daarbij als inspiratiebron te dienen!

Een maatschappelijke coalitie nam samen met Platform31 het initiatief voor het digitale magazine vanuit de Actieagenda Wonen. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring