klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling biedt medewerkers van Leviaan de mogelijkheid om melding te doen van (een vermoeden van) een misstand dan wel overtreding van in- of externe regelgeving (wetgeving). Deze regeling beschrijft de procedures voor het indienen van een melding in kader van klokkenluiden, de afhandeling en de rechtsbescherming van de melder. Aanvullend is er een klachtenprocedure en een elektronisch meldsysteem waarin cliënten en medewerkers melding doen van (bijna) incidenten en calamiteiten.

SitemapDisclaimerColofonSupportPrivacy- en cookieverklaring