Leviaan bestaat 35 jaar!

 

 

De komende weken kijken we aan de hand van actuele thema’s terug op het afgelopen jaar. Omdat Leviaan dit jaar 35 jaar bestaat, plaatsen we die onderwerpen in de tijd.

 

‘De inzet van vrijwilligers is zo belangrijk voor cliënten’, vertelt vrijwilligerscoördinator Marlies Testroote. ‘Dat komt omdat het een samenzijn betreft, zonder iets te moeten vanuit een doel of plan. Een mooie ontwikkeling is dat cliënten zich in toenemende mate ook als vrijwilliger inzetten.’

In de jaren 80 zorgde het nieuwe ideaal van ‘de-institutionalisering’ voor beddenafbouw bij de inrichtingen. Mensen hadden naast een behandelaar ook een normale omgeving nodig. Zo ontstonden de Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW’s): kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk voor mensen met psychische en psychosociale kwetsbaarheden. Leviaan was daar een van. Adviseur kwaliteitsontwikkeling Eline van den Bijllaardt vertelt over het ontstaan van onze organisatie en de ontwikkelingen die daarop volgden.

In 1996 trad de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMZC) in werking, ter bevordering van de rechtspositie van cliënten. Tien jaar later ging Karin Neve bij Leviaan werken, als coach/ondersteuner van de centrale cliëntenraad en de bewonerscommissies van de drie locaties in Zaandam, Purmerend en Hoorn.‘De toenmalige directeur was voorstander van medezeggenschap, maar tégenzeggenschap vond hij lastig. Het werd een proces waar we allemaal aan elkaar moesten wennen. Geleidelijk kwam er verandering en ging het ongemak eraf.'

Ervaringsdeskundigen kregen de afgelopen 35 jaar een steeds belangrijker rol in de zorg- en welzijnssector. Tien jaar geleden kwam de eerste ervaringsdeskundige bij Leviaan in dienst. Inmiddels werken er acht ervaringsdeskundigen bij ons, en het aantal groeit. Zo maakte Kevin Jansen als cliënt een enorme omslag en werkt hij sinds kort bij ons als vrijwilliger met als doel ervaringsdeskundig begeleider te worden. 

Leviaan is opgericht om mensen met een pychosociale en/of psychiatrische kwetsbaarheid te helpen hun plek in de samenleving in te nemen. Een proces van een lange adem, want ook na 35 jaar vraagt dat nog veel aandacht. Onze Raad van Toezicht ziet toe op de keuzes van Leviaan én denkt er inhoudelijk over mee. Een bevlogen gesprek hierover met toezichthouders Wianne Brandt en Richard Janssen.

De krapte op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn wordt steeds nijpender. Het zet ook onze medewerkers onder druk. Pauzes schieten er vaak bij in, er wordt veel overgewerkt en de complexiteit van de zorgvragen neemt toe. Toch werken de meesten graag bij Leviaan. Waarom? ‘Vooral voor de cliënt, maar ook de visie, de collega's, ontwikkelmogelijkheden en de afstand van huis,’ aldus woonbegeleider Marian.

Ruim 12 jaar geleden startte Leviaan in Zwaag met een trainingscentrum voor jongeren met een stoornis in het autismespectrum. ‘Het coachen en begeleiden van jongvolwassenen vraagt iets anders dan bij mensen bij wie deze fase achter hen ligt. Het is intensiever en meer gericht op ontwikkeling, minder op stabilisatie’, vertelt Mary Kok, manager van de beide trainingscentra.

Sociale Wijkteams hebben de taak om de zorgbehoefte van inwoners in kaart te brengen. Maar wanneer casuïstiek complex wordt, moet de oplossing buiten de gebaande paden gevonden worden. Veerle Groen is adviseur Uitvoering en ondersteunt de elf Zaanse Sociale Wijkteams daarbij.

Een goede samenwerking is in iedere sector belangrijk, maar zeker als het om de zorg gaat voor jongvolwassenen. Zo werkt Leviaan al een aantal jaar samen met Parlan, Triversum en Parnassia in het project Stoelen met Kansen. Dit project is voor jongeren met psychosociale en/of psychiatrische problemen in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar en richt zich daarmee op de kloof tussen de leeftijdsgrens 18- en 18+. en goed voorbeeld van. Afgelopen jaar sloot ook de Opvoedpoli aan.

Naastbetrokkenen zoals partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen, vervullen een belangrijke rol bij het herstelproces van mensen. Zij kennen de cliënt immers al van voordat de begeleiding startte en zullen er zijn als diegene weer uit zorg is. Begeleiders Jeroen Buijs en Claudia Degeling maakten een plan waarmee het triadisch werken tussen cliënt, naastbetrokkene en begeleider vanzelfsprekend wordt.

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring