werken en participeren

Organisatiestructuur

directie

Han Jetten   Maaike Zweep
raad van bestuur   directeur
h.jetten@leviaan.nl   m.zweep@leviaan.nl

 

Regeling onkostenvergoeding en geschenken raad van bestuur

Verantwoording regeling onkostenvergoeding en geschenken raad van bestuur 2020

Toezichtsvisie Raad van Toezicht Leviaan

management

   
Ron Dors Pieter Boots      

manager
bedrijfsvoering

manager
p&o 
     
r.dors@leviaan.nl p.boots@leviaan.nl      

 

raad van toezicht

                 
Mevrouw E.H. Halbertsma                    
voorzitter                  
lid remuneratiecommissie                  

 

Leden

                   
De heer R.T.J.M. Janssen De heer E. Westphal       De heer F.A.M. van Dooren       Mevrouw J.C.H. Louwers        Mevrouw W.J. Brandt
vicevoorzitter RvT en voorzitter remuneratiecommissie voorzittier auditcommissie       lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid       lid van de auditcommissie       voorzitter commissie K&V

De raad van toezicht is per mail te bereiken: raadvantoezicht@leviaan.nl.

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring