De ideale medezeggenschap

Het team is weer compleet. Mario en Bianca zijn na de zomer begonnen als de nieuwe coach ondersteuners van de cliëntenraden. Zij vertellen wat medezeggenschap volgens hen betekent en hoe belangrijk het is dat iedereen mee kan doen. 

Mario: ‘Voor mij betekent medezeggenschap iets te zeggen hebben over hoe je leven eruit ziet. En dan vooral de omgeving waarin je leeft. Het verschil tussen zeggenschap en medezeggenschap beschrijf ik met een praktisch voorbeeld; ik heb zeggenschap over mijn leven en medezeggenschap over hoe mijn woonkamer is ingericht. Omdat ik niet alleen woon, mag ik overleggen en afstemmen hoe wij fijn samenleven. Ik omschrijf de medezeggenschap in de zorg op meerdere niveaus. Het eerste niveau is de eigen directe omgeving, de zeggenschap die een persoon heeft op bijvoorbeeld de eigen behandeling of de eigen leefomgeving. Het tweede niveau is dat van de leefomgeving. Hier gaat het over samenleven, hoe werkt de begeleiding met mij samen, hoe gaat het samenleven met andere bewoners en legio andere zaken die de directe leefomgeving beïnvloeden. Het derde niveau is de indirecte leefomgeving. Hier maak ik graag de vergelijking met de politiek: hoeveel (mede)zeggenschap heeft de gemiddelde burger op hoe ons land bestuurd wordt? Het antwoord moge duidelijk zijn, niet zoveel. We mogen één keer in de vier jaar stemmen. In de zorg is dat anders geregeld. Zelfs op organisatieniveau zetten we medezeggenschap in om te zorgen voor een cliënt gedragen beleid vanuit de organisatie. Deze inspraak voeren we uit via cliëntenraden, lokaal op de wooncirkels en centraal op organisatieniveau. In regelmatige vergaderingen bespreken de raden de gang van zaken en beoordelen ze aanvragen vanuit het management of bestuur.’ 

Bianca: ’Gezien en gehoord worden, dat is medezeggenschap en daar gaat het om in de cliëntenraad. Daarnaast is deelnemen aan de cliëntenraad een mooie uitdaging om nieuwe dingen te leren; naar elkaar luisteren, goed je mening formuleren, contacten onderhouden, en praktische dingen als notulen schrijven of agenda opstellen. Leviaan heeft op dit moment dertien lokale cliëntenraden (LCR) en 1 centrale cliëntenraad (CCR). De leden spreken voor alle cliënten van een locatie of werkplek. Onderwerpen die bij meer dan de helft van de locaties spelen, worden besproken in de CCR. De CCR is bij diverse onderwerpen betrokken, zoals de ontwikkeling van de koers en de speerpunten voor komend jaar. Er is nog geen cliëntenraad voor ambulante cliënten. Dat is een kans, want ook hun mening mag gehoord worden. We hebben een digitaal hulpmiddel om alle cliënten te bereiken, dat heet Tapster. We willen het nieuw leven in blazen, zodat het ook echt gebruikt wordt. De persoonlijk begeleiders spelen een heel belangrijke rol als eerste aanspreekpunt voor de cliënten en kunnen helpen om de cliëntenraden onder de aandacht te brengen, ook bij de ambulante cliënten. Onze wens is dat leden van cliëntenraden over een tijdje zeggen: ’Dank je wel voor de ondersteuning, je hebt ons goed op weg geholpen. Maar je kunt nu wel gaan, we doen het verder zelf.' 

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring