De kunst van het betrekken

De komende jaren is het volgens directeur Maaike Zweep de kunst om goed te kijken naar wat onze cliënten nodig hebben: ‘Veel bieden wij zelf, zoals ondersteuning bij het vinden van een goede dagbesteding of leuk werk. Soms betrekken we gespecialiseerde partijen, bijvoorbeeld op financieel gebied. Het allermooiste is als we dat in de directe omgeving van de cliënt doen’. ‘We moeten niet langer denken: ‘dat is van de ggz, dat is van de schuldhulpverlening en dat is van Leviaan’. Onze rol is verbindend. Wij zorgen ervoor dat we de juiste partijen betrekken om de ontbrekende stukjes in de ondersteuningsbehoefte van de cliënt in te vullen. Met elkaar helpen we cliënten verder.’

Netwerken
‘Wij coachen en ondersteunen de cliënt vanuit de krachtenaanpak bij alle onderdelen van zijn leven. Dat doen we overal waar hij dat nodig heeft, niet alleen bij de cliënt thuis. Dit betekent dat medewerkers meer naar buiten gaan treden, als netwerkers. Wat is er in de wijk aanwezig? Wie is waar goed in en wat kunnen we samen doen? Dat kan ook de biljartclub of de tennisvereniging zijn. Begeleiders vullen die netwerkrol het beste in, als we met andere partijen afspraken maken over de samenwerking. Vastleggen wat we van elkaar verwachten. Dit geeft richting aan medewerkers en zorgt ervoor dat zij andere partijen kunnen aanspreken op de gemaakte afspraken.’

Kennis vergroten en delen
‘Een spannende ontwikkeling is toenemende complexiteit rondom onze cliënten. Er wonen steeds meer kwetsbare mensen in wijken en dorpen die soms veel zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat vraagt van onze professionals kennis en vaardigheden, constant afstemmen op basis van de behoefte van de cliënt en de juiste collega-instanties op het juiste moment inschakelen. Het is belangrijk dat we teams hierbij helpen, door hen te trainen en ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Ook denken we na over het bundelen van expertise, zodat we de medewerkers met een bepaald specialisme beter vinden. Tot slot blijft kennis en expertise delen en van elkaar leren belangrijk, zoals met intervisie of met Ons Kennisplein. Laat aan elkaar zien wat in een regio goed heeft gewerkt, dat helpt medewerkers in een andere regio mogelijk verder.’

Zaadjes planten
‘We hebben al veel bereikt, zoals bij de Boed in Zaandijk. Daar ontmoeten mensen vanuit Leviaan, welzijnsorganisatie en ouderenzorg elkaar en doen samen activiteiten. De contacten die zij daar opdoen, hebben ook buiten de Boed een vervolg. Teams werken rondom onze cliënten al goed samen met FACT teams en ondersteunen cliënten in toenemende mate bij het betrekken van hun naasten en ervaringsdeskundigen bij de begeleiding. De zaadjes zijn gepland en de eerste kleine plantjes groeien. Van hieruit kunnen we  de samenwerking verder opzoeken en verstevigen.’

Spannend
‘Uitdagingen zie ik vooral bij het vinden van de juiste woningen voor cliënten en kernen voor de wooncirkel. Het is mooi als wij de zorg bij mensen thuis kunnen intensiveren als dat nodig is en afbouwen als het weer beter gaat. Het is mooi als we woningen kunnen laten ‘omklappen’, waarbij de cliënt de huurder wordt en wij de benodigde begeleiding blijven bieden. Dat valt en staat allemaal bij de beschikbaarheid van woningen.’

Tevreden
'Ik ben tevreden als Leviaan in kleine en grotere gemeenten wordt gezien als maatschappelijk betrokken partner, met een duidelijk verbindende rol om burgers met een kwetsbaarheid met elkaar en anderen in de omgeving in contact te brengen. Zo verkleinen wij de kwetsbaarheid en bieden hen meer kansen. Deze koers heeft alle ingrediënten om daar vorm aan te geven.’

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring