De meerwaarde van cliëntperspectief


‘Hoe waarborg je het perspectief van ambulante cliënten? Als
voorzitter van de centrale cliëntenraad buigt Michael Klok zich over dit vraagstuk. Ook Karin Neve en Christianne Moussault, coach/ondersteuners van de cliëntenraden binnen Leviaan, praten en denken mee.  

Karin: ‘Cliënten kunnen als geen ander aangeven wat de invloed is van organisatiebeslissingen op hun dagelijks leven. Wat vinden zij goed of willen zij juist verbeterd zien? Wij proberen de rauwe werkelijkheid van buiten naar binnen te brengen. Die werkelijkheid is voor cliënten op een woonvorm essentieel anders dan voor ambulante cliënten.’

Waarin zit dat verschil?

Christianne: ‘Cliënten die bij ons wonen, willen zeggenschap over wat er in hun omgeving gebeurt, zoals de aanstelling van begeleiders en afspraken rondom ontspanningsgeld en voedingsgeld. Bij ambulante cliënten spelen andere zaken, waaronder eenzaamheid en de inzet van flexmedewerkers, bij afwezigheid van de vaste begeleider. Niet iedereen is blij als er een vreemde voor de deur staat om te helpen bij het huishouden of om opnieuw zijn of haar verhaal aan te vertellen. Het is belangrijk om ambulante cliënten te betrekken en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Soms blijkt dat je het niet anders kunt organiseren dan hoe je het nu doet, maar dan is er wel meer begrip voor.’

Heeft ambulantisering invloed op de medezeggenschap?

Michael: ‘Ambulantisering heeft een enorme impact op de medezeggenschap van cliënten. Bij Leviaan praten structureel zo’n 60 cliënten mee vanuit lokale raden en een centrale cliëntenraad. Ambulante cliënten hebben we het minst goed in het vizier. Zij hebben minder binding met Leviaan en staan er letterlijk verder vanaf. Als we ze betrekken dan gaat dat op dit moment via begeleiders, terwijl we liever met de cliënt zelf praten om zijn mening te horen.’ Karin: ‘Als onze cliënten in de toekomst wellicht vanuit wooncirkels ondersteuning krijgen, begeleidt een team zowel ambulante cliënten als cliënten die beschermd wonen. Dit vraagt een andere opzet van de medezeggenschap.’

Hoe geef je medezeggenschap op een andere manier vorm?

Christianne: ‘We denken over verschillende mogelijkheden, zoals de partnerbenadering, een spiegelgesprek, themagroepen of met panels. Ook digitale mogelijkheden, zoals het toevoegen van een button aan het elektronisch dossier van cliënten, met de vermelding neem contact op met de raad. Afhankelijk van de signalen, kijken we hoe dit het beste opgepakt kan worden.’ Michael: ‘Wij krijgen nu veel adviesaanvragen vanuit de organisatie en vragen cliënten wat zij ervan vinden. Het is veel beter als dat omgekeerd is en je de signalen van de cliënten als uitgangspunt neemt. Ik ben daarom blij als wij op termijn een centraal punt hebben en ambulante cliënten weten dat zij daar terecht kunnen als iets niet lekker loopt. Dan ben ik gelukkig, want dan weet ik waar ik mijn informatie vandaan kan halen!’

SitemapDisclaimerColofonSupportPrivacy- en cookieverklaring