De taal van de wooncorporaties


Camiel Kuiper is verantwoordelijk voor huisvesting bij Leviaan: ‘Ik ga over de stenen waarbinnen wij ons werk doen; de woningen, kantoren en dagbestedingslocaties. Als zorgorganisatie huren wij alles. Ik praat met woningcorporaties en gemeenten, want kansen ontstaan vanuit een goede samenwerking in deze driehoek.’

‘Wij begrijpen elkaar steeds beter, omdat we nu hun taal spreken in plaats van de taal van de zorg. Zelf werkte ik voorheen bij een corporatie. Bij Leviaan zag ik de kansen en uitdagingen op huisvestingsvlak, zeker met het oog op ambulantisering. Dat hebben we aangepakt met allereerst een analyse van ons huidige vastgoed. We brachten ons woningaanbod terug naar vier vastgoedprofielen, aan de hand waarvan we specifiek aan woningcorporaties benoemen wat cliënten nodig hebben, waar een woning aan moet voldoen, welke voorzieningen en natuurlijk de betaalbaarheid. In een strategisch huisvestingsplan hebben we bepaald waar we heen willen met het vastgoed. We delen deze visie met belanghebbenden in de hoop dat synergie ontstaat in planning en ontwikkeling.’

Wat betekent ambulantisering voor de huisvesting?

‘Het betekent dat meer mensen zelfstandig wonen en het aantal mensen in groepswoningen afneemt. Daarvoor hebben we nu woningen nodig, zodat cliënten die omslag kunnen maken. We spreken dan over ‘omklappen’ en ‘omklapwoningen’. Wij huren eerst de woning, daarna kan de cliënt het op zijn naam zetten. Bij een groepswoning gaat dat niet, net zo min als bij woningen boven de huurgrens. Met de corporaties bespreken we individuele casussen en zoeken mogelijkheden om gericht toe te wijzen bij uitstroom uit een woonvorm. In Zaanstad gebeurt dat nu met een uitstroomurgentie en moet een cliënt de eerste de beste woning accepteren. Voor de cliënt is het super spannend, een heel grote stap. Komt hij vervolgens in een wijk waar veel gedoe is, zonder netwerk, dan valt hij wellicht terug. Daar heeft niemand baat bij. Dan is het beter om een of twee maanden te wachten tot er een geschikte woning is in een passende omgeving.’       

Wat betekent dit voor de woonvormen?                          

‘In lijn met de ambulantisering zijn mensen met een lichtere zorgvraag een aantal jaar geleden al uitgestroomd. Nu wonen er mensen met een zware en complexe zorgvraag, dat maakt groepswonen lastiger. We hebben 65% groepswoningen met een gezamenlijke voordeur. De rest heeft z’n eigen voordeur. Gezien de problematiek zou dit omgekeerd moeten. Daar praten we over met de corporaties. Ergens moet iets gebeuren met een aantal woningen om ons portfolio aan te passen en er woningen beschikbaar komen voor gezinnen. Er zijn tegenstrijdige en gedeelde belangen. Mijn zorg is dat als belangen elkaar niet raken, er niks gebeurt en iedereen ‘op zijn eigen stenen’ blijft zitten.’

Hoe zie je de toekomst van beschermd wonen?

‘Een ontwikkeling waar ik in geloof, zijn de wooncirkels. De grootte van zo’n cirkel hangt af van de wijze waarop je onplanbare zorg organiseert. De begeleiding is dichtbij een cliënt die binnen een minuut begeleiding moet ontvangen. Cliënten waarbij begeleiding via de iPad kan en die zelf naar een kantoor in de wijk kunnen, wonen in een bredere cirkel om het kantoor. Hoe groter de cirkel, des te meer kans om aan betaalbare en beschikbare woningen te komen en toch hoogwaardige zorg te bieden. Bijkomend effect is dat de cliënten meer verdeeld wonen, wat de druk op de wijk verminderd.’

Hoe zou jij willen dat onze cliënten wonen?

‘Dan kijk ik naar Zaandijk als fantastisch voorbeeld. Wij hebben goede woningen in een complex waar alle soorten mensen wonen. Onze cliënten zijn er dolgelukkig en wonen beschermd, naast en met iedereen. Naast het complex zit de Boed. Wij zijn de grootste huurder en bieden lunches aan voor de bewoners. Er zijn activiteiten, mensen doen er dagbesteding, iedereen kan aansluiten, een bakje koffie drinken of voor een klein bedrag mee-eten. Er is een kleine buurtsuper waar cliënten werken en onze ambulante medewerkers houden er kantoor. Als je het zo voor de wijk opzet, ga je goed om met maatschappelijk geld.’

SitemapDisclaimerColofonSupportPrivacy- en cookieverklaring