De vrijheid van je eigen plek

‘Elke cliënt heeft een leven wat net zo gevarieerd en divers is als dat van jou en mij’, begint bestuurder Han Jetten zijn toelichting op de koers van Leviaan. ‘Daarbij spelen zaken zoals gezondheid, werk, vrijetijd en wonen een rol. Het is ons doel om te zorgen dat hij al zijn rollen zoveel mogelijk vanuit eigen regie vervult. Daarvoor werken we samen met veel partijen, zoals de behandelaar en de wijkagent.' 

'Het startpunt is de cliëntvraag, van daaruit bepaalt de cliënt met de begeleider de prioriteiten. Daarin is veel ruimte.
Zo kan een cliënt vragen om zijn ouders te helpen beter met de psychiatrische problematiek om te gaan.’

Participatie
'Arbeidsmatige participatie, zoals wij dat bieden bij de Corantijn in Zwaag, is hartstikke belangrijk. Net als het aanbod van GGZ Noord Holland Noord, Grip van Reakt of Landzijde. Veel cliënten gaan naar andere aanbieders en dat is goed. We blijven de samenwerking zoeken met partijen zoals Stepa. Hun aanbod is voor veel cliënten een mooie vervolgstap op wat zij bij ons hebben geleerd.
We willen ontmoeting mogelijk maken, zoals we dat doen bij de Boed in Zaandijk. Wellicht kunnen we daar kleinschalige arbeidsmatige dagbesteding aan toevoegen. Dat kan ongetwijfeld niet overal en hangt af van de beschikbaarheid van een locatie, mogelijkheden en middelen.’

80% woont individueel
‘Bij een normaal leven hoort dat je op een bepaalde leeftijd je eigen woning hebt. Tenzij je er zelf voor kiest om met elkaar te wonen.
Op dit moment woont 55% van de cliënten individueel beschermd. We willen dit omhoog brengen naar 80%.
Ik hoop dat vormen van alledaagste stress minder worden, als je een eigen plek hebt en de keuzevrijheid om anderen te ontmoeten in een ontmoetingsruimte.
Individueel wonen past bij onze visie en is zorginhoudelijk erg belangrijk. Ondanks de krappe woningmarkt en de concurrentie, bereiken we veel vanuit een goed samenwerking met woningcorporaties. We zien dat woningen beschikbaar komen voor onze cliënten, zoals in Enkhuizen, Purmerend en Zaandam.’

Medewerkers
‘Professionaliteit start bij persoonlijke aspecten zoals bejegening, onbevooroordeeld zijn, goed luisteren en op een beroepsmatige manier je ervaring inbrengen. Dat maakt werken bij onze organisatie uniek. Wij schrijven niet voor hoe je het moet doen. Wel dat je als medewerkers vanuit de krachtenaanpak werkt. Als werkgever bieden we de mogelijkheden om je te ontwikkelen, veilig je werk te doen en samen naar creatieve oplossingen te zoeken om de balans tussen privé en werk goed te houden. Ook dat doen we vanuit de krachtenaanpak en kijken naar wat je wil en waar je goed in bent.’

Gezien worden
‘Ik ben tevreden als medewerkers zich vanuit betrokkenheid aan ons verbinden en we als organisatie meer zelf bewust zijn in onze samenwerking met anderen.
Want we mogen gezien worden met alle mooie dingen die we doen!’

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring