wat is ADHD/ADD?

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De stoornis is een combinatie van slechte concentratie, overbeweeglijkheid, rusteloosheid en impulsiviteit. Het komt vaak voor in combinatie met andere aandoeningen en is in grote mate erfelijk bepaald.

Mensen met ADHD hebben moeite om het eigen gedrag te organiseren en te plannen. Typische eigenschappen zijn: chaotisch en rusteloos gedrag, te laat komen, druk praten, impulsief relaties aangaan op persoonlijk en zakelijk vlak en ook zo weer beëindigen, koppigheid, chronische autoriteitsconflicten, vaak wisselen van baan en een lage frustratietolerantie (snel ergens niet meer mee om kunnen gaan). Mensen met ADHD hebben, hebben ook vaak te kampen met andere gedragsstoornissen. ADHD wordt vaak aangezien voor autisme.

ADD (Attention Deficit Disorder) is een subtype van ADHD en wel het zogenoemende overwegend onoplettende type. Mensen met ADD hebben een enorme gedachtestroom waardoor ze vaak dromerig of ongeïnteresseerd overkomen op andere mensen. ADD wordt meer dan ADHD in verband gebracht met depressie, angststoornissen en slechte prestaties. Gedragsproblemen staan minder op de voorgrond. ADD en ADHD komen voor bij mensen van alle opleidingsniveaus.

Wat kan Leviaan doen voor mensen met ADHD/ADD?

Leviaan biedt coaching en ondersteuning op alle levensgebieden, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. 
SitemapDisclaimerColofonSupportPrivacy- en cookieverklaring