wat is autisme spectrum stoornis (ASS), Asperger en PDD NOS?

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme. Autisme is een aangeboren aandoening en heeft invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier verschilt per persoon en per levensfase.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. 

Kenmerken autisme

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend. Ze hebben vaak moeite met overzicht houden en sociale contacten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig of helemaal geen contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Mensen met autisme nemen woorden vaak letterlijk en hebben moeite met gebaren, lichaamstaal, spreekwoorden en gezegden. Mensen met autisme kunnen een beperkte, gefixeerde interesse hebben en erg gehecht zijn aan routines of rituelen. Kleine veranderingen kunnen veel onrust veroorzaken. Sommige mensen met autisme kunnen zich met de juiste begeleiding ontwikkelen naar een grote mate van zelfredzaamheid, anderen hebben hun leven lang hulp nodig. Het hebben van deze ziekte heeft veelal ook gevolgen voor belangrijke personen in de omgeving van de persoon, zoals partners, familieleden en kinderen. In onze begeleiding neemt het netwerk dan ook een belangrijke plaats in.Met autisme bedoelen we de diagnoses:

Klassiek autisme

Deze stoornis wordt ook wel autistische stoornis, kernautisme of Kannersyndroom genoemd. Leo Kanner was een Oostenrijkse kinderpsychiater die in Amerika werkte en als een van de eersten in 1943 autisme beschreef als een apart syndroom.

Asperger

Mensen met de stoornis van Asperger hebben net als mensen met klassiek autisme problemen met sociale interactie en een opvallend beperkt repertoir van interesses en activiteiten. Het verschil is de spraakontwikkeling. Mensen met de stoornis van Asperger hebben een normale spraakontwikkeling. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen communicatieproblemen hebben. Vooral met de meer subtiele sociale aspecten van communicatie hebben ze problemen. Mensen met de stoornis van Asperger hebben een normale of hoognormale intelligentie.

Kenmerkend voor deze diagnose is dat je goed kunt praten en leren, maar wel moeite hebt om taal te begrijpen en te snappen wat andere mensen denken en voelen. Mensen met Asperger hebben vaak de neiging om veel te praten, en hebben vaak meer fantasie en een grotere behoefte aan vriendschappen en relaties dan mensen met klassiek autisme.

PDD-NOS

PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified) is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Mensen met PDD-NOS voldoen niet aan de criteria voor een specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, schizo-typische persoonlijkheid of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Tot de categorie PDD-NOS behoren ook de atypische autismebeelden die niet voldoen aan de criteria van de autistische stoornis omdat ze:

PDD-NOS is in feite een restcategorie en wordt daarom wel de verlegenheidsdiagnose genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat er nog geen duidelijke uitspraak gedaan kan worden of de persoon beantwoordt aan de criteria van een van de andere pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Dat kan komen omdat men niet over voldoende informatie beschikt of omdat er geen informatie over de kinderjaren meer beschikbaar is.

Wat kan Leviaan doen voor mensen met een autisme spectrum stoornis?

Leviaan is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme. In Zwaag is een trainingscentrum voor jongeren met autisme. De jongeren verblijven maximaal twee jaar bij het trainingscentrum en worden in deze periode intensief gecoacht en getraind in het leren omgaan met autisme. Daarbij coacht en ondersteunt Leivaan mensen in hun eigen woon- en leefomgeving en vanuit beschermde woonvormen. Er zijn diverse locaties waar mensen met autisme werkvaardigheden opdoen en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

Denkt u dat onze begeleiding een mogelijkheid is voor uzelf of iemand anders, neem dan vooral contact met ons op.

sitemapdisclaimercolofonsupportprivacy- en cookieverklaring