Informatie over veranderende wetgeving

Wet langdurige zorg (Wlz)
Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria.
Op deze pagina delen we landelijke informatie over deze ontwikkeling.

Handreiking voor clienten
Handreiking voor clientenraden
Informatiekaart van beschermd wonen in de Wmo naar GGZ
Informatiewebsite ministerie VWS
Mind handreiking

Wet verplichte ggz (Wvggz)

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 ingegaan. De wet geeft het kader voor de behandeling van mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig zorg ontvangen. Verplichte zorg wordt opgelegd als er een medische noodzaak (psychische stoornis) is met ernstige nadelige gevolgen voor de persoon zelf of zijn omgeving. Meer informatie staat op de site van MIND.

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring