Informatie voor familie en naasten

Uw familielid, vriend(in) of goede kennis krijgt begeleiding van ons. Daar is meestal een moeilijke periode aan vooraf gegaan. Voor de cliënt en vaak ook voor u. Wij doen er alles aan om hem te helpen zijn leven weer op de rails te krijgen. Ook u speelt daarbij een grote rol. Het is erg belangrijk dat de begeleider, de cliënt en zijn naasten goed met elkaar samenwerken. Dat bevordert het herstel van de cliënt.

Leviaan vindt het belangrijk dat iedere cliënt een vaste contactpersoon heeft, een familielid of een andere naaste. In het dossier van de cliënt noteren wij de naam en de contactgegevens van deze persoon. De contactpersoon krijgt bij Leviaan een vast aanspreekpunt. Meestal is dit de begeleider van de cliënt.

Instemming van de cliënt

De cliënt heeft zelfbeschikkingsrecht en bepaalt wie welke informatie krijgt. Wil de cliënt niet dat wij de contactpersoon of andere naasten informeren of betrekken bij de begeleiding, dan respecteren wij die wens. Wél zal de begeleiding zich inspannen om de cliënt ervan te overtuigen om het contact met zijn naasten te herstellen of tot stand te brengen. In zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een crisissituatie, neemt de begeleiding contact op met de contactpersoon, zonder dat de cliënt daarmee instemt. Dit besluit wordt in overleg met het locatiehoofd en het team gemaakt. De cliënt wordt hierover geïnformeerd en de gemaakte afspraken worden in het begeleidingsplan vastgelegd. Soms hebben naasten er behoefte aan om alleen met de begeleider te praten, zonder aanwezigheid van de cliënt. Ook hiervoor moet de cliënt toestemming geven.

Welke informatie krijgt u?

Het is belangrijk dat naasten goed worden geïnformeerd over het wel en wee van de cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt zijn naasten hierover zelf informeert. Als de cliënt dit moeilijk vindt of niet kan, krijgt hij hierbij ondersteuning of neemt de begeleiding dit (met toestemming van de cliënt) over.

Als de cliënt er niet mee instemt, zullen wij u geen informatie geven over de cliënt en over zijn begeleiding. Wel hebt u als naaste altijd recht op algemene informatie, zoals informatie over het zorgaanbod en het beleid van Leviaan, ons naastenbeleid en de klachtenregeling.

U kunt zich hier aanmelden voor de naastennieuwsbrief.

Waarbij betrekken wij u?

Wat kunt u nog meer van ons verwachten?

U kunt bij de begeleiding terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Regelmatig organiseert Leviaan activiteiten die het contact tussen cliënten, naasten en begeleiders bevorderen. U wordt bijvoorbeeld uitgenodigd voor een koffieochtend, barbecue of kerstbrunche. Vaak hebben naasten behoefte aan kennis over een bepaalde psychische aandoening of problematiek, bijvoorbeeld over borderline, een bipolaire stoornis of psychose. Leviaan organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten, waar deskundigen algemene informatie geven over bepaalde problematieken. Leviaan kan u in contact brengen met de regionaal werkende familievertrouwenspersoon. U kunt bij deze vertrouwenspersoon terecht voor informatie over de GGZ, voor advies en ondersteuning.

 

SitemapDisclaimerColofonSupportPrivacy- en cookieverklaring