Informatie voor naastbetrokkenen

Uw naastbetrokkenen krijgt begeleiding van ons. Daar is meestal een moeilijke periode aan vooraf gegaan. Voor de cliënt en vaak ook voor u. Wij doen er alles aan om hem te helpen zijn leven weer op de rails te krijgen. Ook u speelt daarbij een grote rol. Het is erg belangrijk dat de begeleider, de cliënt en zijn naastbetrokkenen goed met elkaar samenwerken. Dat bevordert het herstel van de cliënt. Leviaan vindt het belangrijk dat iedere cliënt een vaste contactpersoon heeft. In het dossier van de cliënt noteren wij de naam en de contactgegevens van deze persoon. De contactpersoon krijgt bij Leviaan een vast aanspreekpunt. Meestal is dit de begeleider van de cliënt.

Instemming van de cliënt

De cliënt bepaalt wie welke informatie krijgt. Wil de cliënt niet dat wij de contactpersoon of anderen informeren of betrekken bij de begeleiding, dan respecteren wij die wens. Wél zal de begeleiding zich inspannen om de cliënt ervan te overtuigen om het contact met zijn naastbetrokkenen te herstellen of tot stand te brengen. In zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een crisissituatie, neemt de begeleiding contact op met de contactpersoon, zonder dat de cliënt daarmee instemt. Dit besluit wordt in overleg met de manager en het team gemaakt. Zij informeren de cliënt hierover en leggen de gemaakte afspraken vast in het begeleidingsplan. Soms hebben naastbetrokkenen er behoefte aan om alleen met de begeleider te praten, zonder aanwezigheid van de cliënt. Ook hiervoor moet de cliënt toestemming geven.

Welke informatie krijgt u?

Het is belangrijk dat naastbetrokkenen goed worden geïnformeerd over het wel en wee van de cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt dit zelf doet. Als de cliënt dit moeilijk vindt of niet kan, krijgt hij hierbij ondersteuning of neemt de begeleiding dit (met toestemming van de cliënt) over. Als de cliënt er niet mee instemt, geven wij u geen informatie over de cliënt en over zijn begeleiding. Wel heeft u altijd recht op algemene informatie, zoals informatie over het zorgaanbod en het beleid van Leviaan, ons naastenbeleid en de klachtenregeling.

Waarbij betrekken wij u?

Wat kunt u nog meer van ons verwachten?

U kunt bij de begeleiding terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Regelmatig organiseren wij activiteiten ter bevordering van het contact tussen cliënten, naastbetrokkenen en begeleiders bevorderen. U wordt bijvoorbeeld uitgenodigd voor een koffieochtend, barbecue of kerstbrunche. Vaak hebben naastbetrokkenen behoefte aan kennis over een bepaalde psychische aandoening of problematiek, bijvoorbeeld over borderline, een bipolaire stoornis of psychose. Leviaan organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor naastbetrokkenen, waar deskundigen algemene informatie geven over bepaalde problematieken. Leviaan kan u in contact brengen met de regionaal werkende familievertrouwenspersoon. U kunt bij deze vertrouwenspersoon terecht voor informatie over de GGZ, voor advies en ondersteuning.

Nieuwsbrief voor naastbetrokkenen

Wij houden u graag op de hoogte over hoe wij de continuïteit van onze coaching en ondersteuning waarborgen en welke actuele ontwikkelingen er spelen in het sociale domein en de GGZ.
Vul uw gegevens in en u ontvangt iedere twee maanden de Leviaan e-mailnieuwsbrief. Als de actualiteit daar om vraagt, verhogen we de frequentie tijdelijk. Wilt u meer weten over deze e-mailnieuwsbrief? Neemt u dan contact met ons op.

Klik hier voor de laatste editie van de nieuwsbrief.

Leviaan privacy- en cookieverklaring.

Ja, houd mij op de hoogte

U kunt zich te allen tijde afmelden middels een afmeldlink in iedere nieuwsbrief. Lees onze privacyverklaring.
* Verplicht in te vullen

 

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring