Informatie voor naastbetrokkenen

Klik hier voor de folder voor naastbetrokkenen.

Uw naaste krijgt begeleiding van ons. Daar is meestal een moeilijke periode aan vooraf gegaan. Voor de cliënt en vaak ook voor
u. Wij doen er alles aan om samen met uw naaste zijn of haar leven weer op de rails te krijgen. De ervaring leert dat het herstel
beter verloopt als naasten betrokken zijn bij de begeleiding, daarnaast bent u een belangrijke informatiebron. U kent uw naaste
het langst en uit verschillende perioden uit zijn leven. Voor het herstel van uw naaste is het daarom belangrijk dat de begeleider,
uw naaste en u goed samenwerken en de verwachtingen en onderlinge rollen bespreken. Wij hebben oog voor de belangen van
alle betrokken partijen, ook als de cliënt en u verschillende wensen en verwachtingen hebben.

Instemming van de cliënt

Uw naaste bepaalt wie welke informatie krijgt. Wil hij of zij niet dat wij de contactpersoon of anderen informeren of betrekken
bij de begeleiding, dan respecteren wij die wens. Wél spant de begeleiding zich in om het contact met naastbetrokkenen
te herstellen, versterken of tot stand te brengen. In zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een crisissituatie, neemt de
begeleiding in overleg met de manager en het team contact op met de contactpersoon, zonder instemming van de cliënt. Zij
informeren de cliënt hierover en leggen uw naaste daarna altijd uit waarom zij dit besluit genomen hebben.

Gedeelde informatie

Het is ons uitgangspunt dat de cliënt zijn naastbetrokkenen informeert. Vindt de cliënt dit moeilijk, dan ondersteunen wij
hierbij, met toestemming van de cliënt. Als u met de begeleider een inhoudelijk gesprek wilt voeren over de begeleiding, zonder
aanwezigheid van uw naaste, moet uw naaste daarvoor toestemming geven. Er is geen toestemming van uw naaste nodig voor
algemene informatie over onze werkwijze, de organisatie of wanneer u bijvoorbeeld uw hart wilt luchten. Wij bieden graag een
luisterend oor.

Rol naasten in het zorproces

Om een goede kwaliteit van zorg te bieden, is de samenwerking met naasten essentieel. Leviaan nodigt naastbetrokken uit om
actief betrokken te zijn bij de cliënt. Zowel tijdens de intakeprocedure als bij de kennismaking met de persoonlijk begeleider. De
persoonlijk begeleider bespreekt de samenwerking tussen hem/haar, uw naaste en u en u maakt hierover afspraken.

Waarover maakt u afspraken met uw naasten en de begeleiding?

• Uw aanwezigheid bij het intakegesprek, waarin wij de zorgvraag van uw naaste in kaart brengen en kijken of wij daar een
passende invulling voor hebben.
• Uw betrokkenheid bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het begeleidingsplan
• Uw betrokkenheid bij het signaleringsplan, waarin staat wie wat doet als uw naaste het moeilijk heeft of dreigt terug te vallen.
• Uw betrokkenheid bij veranderingen in de verblijfssituatie van uw naaste.
• U kunt bij de begeleiding terecht met ideeën, opmerkingen en klachten. Regelmatig organiseren wij activiteiten ter
bevordering van het contact tussen cliënten, naastbetrokkenen en begeleiders, zoals een koffieochtend, barbecue of
kerstbrunch en een ontmoetingsavond.

Naastenpanel

Als partner, vader, moeder, broer, zus, oom, tante of vriend wilt u het beste voor uw naaste, die cliënt is bij Leviaan. Dit is uw zorg. Een goede plek om te wonen, te leven, te groeien met de begeleiding die daarbij helpt. Het naastenpanel biedt u de gelegenheid om kennis en ervaringen te delen en een bijdrage te leveren aan het beleid van Leviaan. Onafhankelijk ván en in goede samenwerking mét de medewerkers van Leviaan. Klik hier voor meer informatie.

Familievertrouwenspersoon

Als naastbetrokkene kunt u terecht bij een familievertrouwenspersoon vanuit de Landelijke Stichting
Familievertrouwenspersonen. Zij hebben een onafhankelijke positie en geheimhoudingsplicht. Zij luisteren naar uw verhaal en
geven antwoord op uw vragen. Zij geven u algemene informatie over de stoornis en behandeling en adviseren over hoe u kunt
omgaan met de cliënt. Tevens ondersteunen zij bij het leggen van contact binnen Leviaan en bemiddelen en ondersteunen u bij
het indienen van een klacht.

Contactgegevens Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
0900 – 333 2222
vraag@familievertrouwenspersonen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en de actualiteit in het sociale domein en de GGZ? Meldt u zich dan hieronder aan voor de nieuwsbrief. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de nieuwsbrief automatisch. Wilt u meer weten over deze e-mailnieuwsbrief? Neemt u dan contact met ons op.

Klik hier voor de laatste editie van de nieuwsbrief.

Leviaan privacy- en cookieverklaring.

Ja, houd mij op de hoogte


* Verplicht in te vullen

 

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring