Medezeggenschap

Binnen Leviaan behartigen de leden van de centrale en lokale cliëntenraden de belangen van cliënten. Zij overleggen met het team, de manager of de bestuurder.
Ook jij kunt meepraten over onderwerpen die meer of zelfs alle mensen aangaan die van Leviaan begeleiding krijgen. Hieronder lees je hoe.

Huiskameroverleggen
Waar meer mensen samen in een huis wonen, bespreken de huisgenoten de dagelijkse gang van zaken in huiskameroverleggen.

Lokale cliëntenraad
Bij veel locaties adviseert een lokale cliëntenraad over zaken die spelen bij de locatie, zoals het aanstellen van een nieuwe begeleider.

Inspraakbijeenkomsten
Daar waar geen lokale cliëntenraad is, vraagt Leviaan tijdens inspraakbijeenkomsten de mening van de cliënten over bepaalde onderwerpen. 

Centrale cliëntenraad
De centrale cliëntenraad adviseert over onderwerpen die gelden voor alle of de meeste cliënten, zoals het opstellen van een klachtenregeling en afspraken over voedings- of ontspanningsgeld.

Een coach/ondersteuner helpt de cliëntenraden bij het organiseren van de vergaderingen en adviseert bij het schrijven van adviezen.

Voor meer informatie neem je contact op via clientenraad@leviaan.nl of met Christianne Moussault, 06 25477989 en Karin Neve, 06 46716402 (Coach/ondersteuners cliëntenraad)

Reglement centrale cliëntenraad
Reglement lokale cliëntenraad 

 

 

SitemapDisclaimerColofonSupportPrivacy- en cookieverklaring