Inloop, ontmoeting en laagdrempelige participatie

In de ideale situatie heeft elke wooncirkel een inloop en ontmoetingsfunctie. Inloop is voor mensen met een langdurige psychisch kwetsbare achtergrond en daarmee samenhangende beperkingen zoals eenzaamheid. Het heeft als doel om mensen uit hun isolement te halen, te laten re-integreren in de maatschappij en het is een mogelijke opstap naar andere vormen van dagbesteding. Wij bieden er activiteiten die aansluiten bij iemands belevingswereld en mogelijkheden, zoals recreatieve, sportieve, creatieve en sociaal-culturele activiteiten. Er is geen prestatiedruk en een positieve beleving voor de deelnemer staat voorop. Het is een plek om vrijblijvend te ontmoeten en te zijn. 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van een locatie en de mogelijkheden, bieden we kleinschalige ontwikkelingsgerichte- en arbeidsmatige dagbesteding in de wooncirkel. Deze vorm richt zich op de ontwikkeling van deelnemers naar een volgende stap, waar mogelijk een toeleiding naar (betaald) werk. Het is een investering in eigen kracht, zelfvertrouwen, competenties en (werknemers)vaardigheden.Vanuit een veilige, gestructureerde omgeving die veel lijkt op een werkelijke werkomgeving.
 

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring